Skoči na glavno vsebino

Interesne dejavnosti

INTERESNA DEJAVNOST   KRATEK OPIS                                       VODI ČAS

za učence razredne stopnje

 

kolesarski krožek pridobitev kolesarskega izpita Suzana Torkar Panjtar sreda, 6. ura
mali nogomet osnove malega nogometa Igor Kragelj petek, 7. ura
računalniški krožek osnove IKT Albin Kurinčič sreda, 7. ura

za učence predmetne stopnje

 

dramski krožek priprava gledališke predstave

Suzana Torkar Panjtar,

Petra Guna

torek, 6., 7. ura
prva pomoč spoznavanje osnov prve pomoči Igor Kragelj četrtek, 7. ura
eTwinning spletno projektno sodelovanje z evropskimi šolami Vika Perinčič po dogovoru

za vse učence

 

pevski zbor učenje petja, igranja, nastopi Kristina Škibin

četrtek, 6. ura (1. do 5. r)

sreda, 6. ura (6. do 9. r)

likovni krožek likovno ustvarjanje Mirko Kavčič delavnice po dogovoru
planinski krožek pohodi in osnove planinstva Igor Kragelj ob sobotah, po dogovoru
šahovski krožek osnove šaha Kristina Škibin četrtek, 8. ura
plesni krožek plesne osnove Petra Guna petek, 7. ura

Bralna značka poteka celo šolsko leto, za razredno stopnjo jo vodita razredničarki, za predmetno stopnjo Petra Guna.

Krožki bodo organizirani le, če bo vanje vključenih dovolj učencev. Če bi skupina učencev želela obiskovati določen krožek, ki ga šola ne ponuja, bomo skušali njihovi želji ustreči.

Dostopnost