Skoči na glavno vsebino

Delovni zvezki in potrebščine za šolsko leto 2022/23

Spoštovani starši!

Nabava učbeniških gradiv za naslednje šolsko leto poteka po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov in v skladu z Navodili MIZŠ (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0353?sop=2020-01-0353).

Učbenike si bodo vaši učenci lahko, tako kot do sedaj, brezplačno izposodili iz šolskega učbeniškega sklada. Če boste učbenike za učence kupili sami, o tem pisno obvestite razrednike do petka, 24. junija 2022. Seznam učbenikov lahko najdete tukaj.

Delovne zvezke za prvošolce, drugošolce in tretješolce nabavi šola, saj nakup financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Gradiva bodo učenci brezplačno prejeli na prvi šolski dan v šoli.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda nabavite starši sami. Seznam delovnih zvezkov najdete tukaj.  

Prav tako sami nabavite tudi vse šolske potrebščine. Seznam šolskih potrebščin najdete tukaj.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 041 360 732.

Spodaj vam posredujemo nekaj spletnih povezav za nakup delovnih zvezkov in potrebščin:

Za pravilnost podatkov na naročilnicah ponudnikov šola ne odgovarja.

Upamo, da bomo novo šolsko leto pričakali pripravljeni, z vsemi učbeniki, delovnimi zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami.

Lepo vas pozdravljam!

Petra Guna,                                                                                        Polonca Kenda,
skrbnica učbeniškega sklada                                                            ravnateljica

Dostopnost