Skoči na glavno vsebino

Delovni zvezki in potrebščine za šolsko leto 2023/24

Spoštovani starši!

Nabava učbeniških gradiv za naslednje šolsko leto poteka po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.

Učbenike si bodo vaši učenci lahko, tako kot do sedaj, brezplačno izposodili iz šolskega učbeniškega sklada. Če boste učbenike za učence kupili sami, o tem pisno obvestite razrednike do ponedeljka, 26. junija 2023. Seznam učbenikov lahko najdete tukaj.

Delovne zvezke za prvošolce, drugošolce in tretješolce nabavi šola, saj nakup financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Gradiva bodo učenci brezplačno prejeli na prvi šolski dan v šoli.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda nabavite starši sami. Seznam delovnih zvezkov najdete tukaj. Knjigarno oz. papirnico, kjer boste kupili delovne zvezke, si izberete sami. 

Prav tako sami nabavite tudi vse šolske potrebščine. Seznam šolskih potrebščin najdete tukaj.

Knjigarno oz. papirnico, kjer boste kupili delovne zvezke, si izberete sami, lahko jih naročite v bližnjih knjigarnah ali na naslednjih spletnih povezavah ponudnikov, ki so stopili v stik z našo šolo. Tem smo posredovali tudi sezname gradiv za prihodnje šolsko leto.

Ponudniki v abecednem vrstnem redu:

Za pravilnost podatkov na naročilnicah ponudnikov šola ne odgovarja.

Upamo, da bomo novo šolsko leto pričakali pripravljeni, z vsemi učbeniki, delovnimi zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami.

Lepo vas pozdravljam!

Petra Guna,                                                                    
skrbnica učbeniškega sklada                                        

                      

Dostopnost