Skoči na glavno vsebino

Prehrana

PREHRANA

Naša šola zagotavlja dva obroka, dopoldansko malico in kosilo. Na prehrano se učenci prijavijo pred začetkom šolskega leta preko e-asistenta.

ODJAVA OBROKA

Za učence potekajo odjave posameznih obrokov samo preko e-asistenta: https://www.easistent.com/prijava. 

Za vrtec potekajo odjave obrokov samo preko e-pošte: prehrana@os-podbrdo.si 

Za zaposlene prav tako potekajo prijave in odjave na posamezen obrok samo preko e-pošte: prehrana@os-podbrdo.si 

Starši lahko odjavijo oba ali posamezen obrok šolske prehrane kadarkoli vnaprej, vendar najkasneje do 7. ure zjutraj za tekoči dan. Odjave za nazaj niso možne!

Zelo pomembno je, da obroke, ki jih vaš otrok ne bo koristil, pravočasno in pravilno odjavite, sicer ste dolžni poravnati polno ceno neodjavljenega obroka.

Posamezne obroke za učence, ki so odsotni od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih prireditvah, na katerih sodelujejo v imenu šole, odjavi šola sama.

Vse morebitne ideje, pohvale ter pritožbe glede prehrane lahko sporočate na e-mail naslova: tanja.stendler@dompodbrdo.si ali prehrana@os-podbrdo.

 

CENA PREHRANE

ŠOLSKA MALICA ŠOLSKO KOSILO
učenci:       1,10 € učenci:       5,02 €
zaposleni:  5,31 € zaposleni:  6,62 €

Zgornje cene so posodobljene v skladu z dopisom trenutno izbranega zunanjega izvajalca šolske prehrane Dom upokojencev Podbrdo z dnem 8. 5. 2023 in veljajo tudi v novem šolskem letu. Dopis dobite na tej povezavi : Nov cenik prehrane

 


ORGANIZACIJA PREHRANE

Malica v šoli poteka po drugi šolski uri ob 9.25, kosilo pa po peti šolski uri ob 12.10. 

 

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije o povprečnem mesečnem dohodku na osebo v družini, ki so objavljeni na https://www.gov.si/teme/subvencija-prehrane-za-ucence-in-dijake/ 

Za pridobitev subvencije malice in subvencije kosila vloge praviloma ni treba vlagati. Vloga se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila za učence lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Dober tek!

Dostopnost