Skoči na glavno vsebino

JEDILNIK

Vse morebitne ideje, pohvale ter pritožbe glede prehrane lahko sporočate na e-mail naslov: tanja.stendler@dompodbrdo.si ali prehrana@os-podbrdo.si.

 

PRIJAVA – ODJAVA PREHRANE

Obveščamo vas, da smo z novim šolskim letom začeli uporabljati modul prehrana preko eAsistenta. Starši svoje otroke prijavljate in odjavljate od posameznega obroka preko programa eAsistent. 

Vstop do portala je na spletni strani: https://www.easistent.com/prijava

Odjava prehrane v šolskem letu 2022/23 poteka elektronsko s pomočjo eAsistenta.

Starši lahko odjavijo prehrano za otroka po elektronski pošti na naslov prehrana@os-podbrdo.si do 7. ure zjutraj za tekoči dan.

Prijave na obroke potekajo na enak način kot odjave. Potrebno se je prijaviti vsaj en delovni dan vnaprej.

Učenci sami ne morejo prijaviti in odjaviti malice oz. kosila.

Zelo pomembno je, da obroke, ki jih vaš otrok ne bo koristil, pravočasno in pravilno odjavite, sicer ste dolžni poravnati polno ceno ne-odjavljenega obroka (tudi subvencioniranega).

 

CENA PREHRANE

ŠOLSKA MALICA ŠOLSKO KOSILO
učenci:       0,90 € učenci:       5,02 €
zaposleni:  5,31 € zaposleni:  6,62 €
  Cena prehrane v vrtcu je 1,88 €.

 

Zgornje cene so posodobljene glede na dopis organizatorja prehrane “Dom upokojencev Podbrdo” z dne 08.maj 2023.
Celoten dopis je tukaj na tej povezavi : Nov cenik prehrane

ORGANIZACIJA PREHRANE

Učencem v šoli nudimo malico in kosilo. Malicajo po drugi šolski uri, to je ob 9.25. Čas kosila je med 12.10 in 12.40. Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo kosilo ob 12.30.

 

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije o povprečnem mesečnem dohodku na osebo v družini, ki je objavljena na https://e-uprava.gov.si/

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila za učence lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dostopnost